Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Komunikaty dla pacjentów

 • Komunikat nr 50/2017 dla pacjentów z obszaru Będzina, Czeladzi i Wojkowic dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  12.05.2017

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od dnia 15 maja 2017 r. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane przez...

 • Komunikat nr 49/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NSZOZ "MEDICUS II" Irena Klimczak, Małgorzata Klimczak, Jerzy Klimczak Spółka Jawna w Cieszynie, ul. Bielska 37

  12.05.2017

  Śląski OW NFZ informuje pacjentów, że na wniosek świadczeniodawcy NSZOZ "MEDICUS II" Irena Klimczak, Małgorzata Klimczak, Jerzy Klimczak Spółka Jawna w Cieszynie, z miejscem udzielania...

 • Komunikat nr 45/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresie otolaryngologii u świadczeniodawcy NZOZ MADA-MED ASKLEPIOS Spółka Jawna, ul. Wolności 109, 41-500 Chorzów

  26.04.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy NZOZ MADA-MED ASKLEPIOS Spółka Jawna, ul. Wolności 109, 41-500 Chorzów zakończył z dniem 31 marca 2017...

 • 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w Śląskim OW NFZ

  25.04.2017

  Uprzejmie informujemy, że wtorek 2 maja 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, wszystkie...

 • Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku

  19.04.2017

  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 kwietnia 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale...

 • Komunikat nr 32/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej u świadczeniodawcy NZOZ Centrum Medyczne „ALMED”S.C., ul. Kościuszki 27 C,D,E, 42-300 Myszków

  03.04.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy NZOZ Centrum Medyczne „ALMED”S.C., ul. Kościuszki 27 C,D,E, 42-300 Myszków zakończył z dniem 31 marca 2017...

 • Komunikat nr 31/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresie neurologii u świadczeniodawcy NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych „MED-DAR”, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43, 42-700 Lubliniec

  03.04.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych „MED-DAR”, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43, 42-700 Lubliniec zakończył z dniem...

 • Komunikat nr 30/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresie okulistyki u świadczeniodawcy OKOMED-OKULISTYKA Sp. z o.o., ul. Łabędzia 8/II, 40-520 Katowice

  03.04.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy OKOMED-OKULISTYKA Sp. z o.o., ul. Łabędzia 8/II, 40-520 Katowice zakończył z dniem 31 marca 2017 roku...

 • Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do odwiedzenia mobilnego stanowiska podczas akcji krwiodawstwa "Zdaj egzamin z życia" na cieszyńskim Rynku

  03.04.2017

  Informujemy, że mobilne stanowisko Śląskiego OW NFZ do wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz loginów i tymczasowych haseł do Zintegrowanego Informatora Pacjenta dostępne będzie podczas...

 • EKUZ w lot na rok

  20.03.2017

  Nie przez pół roku, ale przez okres 12 miesięcy ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla większości pacjentów. O tym, jakim udogodnieniem jest wydłużenie okresu...