Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Komunikaty dla pacjentów

 • Komunikat nr 52/2018 dla pacjentów oczekujących na rozpoczęcie leczenia w programie lekowym: Leczenie wirusowego zaplenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

  15.05.2018

  W ślad za komunikatem z dnia 4 kwietnia br. uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi danymi sprawozdawczymi przekazywanymi przez szpitale, liczba pacjentów oczkujących na rozpoczęcie...

 • Komunikat nr 41/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy SP ZOZ w Myszkowie ul. Wolności 29, 42-300 Myszków

  23.04.2018

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że świadczeniodawca SP ZOZ w Myszków Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

 • Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

  18.04.2018

  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 kwietnia 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale...

 • Komunikat nr 40/2018 dla pacjentów korzystających z Sekcji Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ w Dąbrowie Górniczej

  13.04.2018

  Śląski OW NFZ otrzymał informację od Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, iż w budynku przy ul. Skibińskiego 1 w Dąbrowie Górniczej, w którym...

 • Komunikat nr 35/2018 dla pacjentów oczekujących na rozpoczęcie leczenia w programie lekowym: Leczenie wirusowego zaplenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

  04.04.2018

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi danymi sprawozdawczymi przekazywanymi przez szpitale, liczba pacjentów oczkujących na rozpoczęcie terapii została przedstawiona w załączonym pliku. Informujemy również, że...

 • Komunikat nr 34/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ „Święta Monika” Sp. z o.o., ul. Wolności 20, Myszków

  29.03.2018

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy NZOZ „Święta Monika” Sp. z o.o., ul. Wolności 20, Myszków zakończył z dniem 28 lutego 2018...

 • Komunikat nr 33/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Czeladź, ul. Szpitalna 40

  29.03.2018

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Czeladź, ul. Szpitalna 40 zakończył z dniem 15 marca 2018 roku...

 • Minister Zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy "Za Życiem" korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

  29.03.2018

  Minister Zdrowia zwrócił się 27 marca do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastowe zastosowanie korzystnej dla pacjentów z ustawy "Za Życiem" interpretacji zmian w Rozporządzeniu...

 • Komunikat nr 32/2018 dla ubezpieczonych w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w mieście Częstochowa

  27.03.2018

  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 26 marca 2018 r. przestało funkcjonować miejsce udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki...

 • Komunikat nr 31/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Grupowa Praktyka Lekarzy „ESKULAP” SC, 34-324 Lipowa 1071

  15.03.2018

  Śląski OW NFZ informuje, że Grupowa Praktyka Lekarzy „ESKULAP” SC, 34-324 Lipowa 1071 zakończyła z dniem 28 lutego 2018 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń...