Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Komunikaty dla pacjentów

 • Komunikat nr 102/2017 dla pacjentów w sprawie dodatkowych adresów e-mail, na które można przesyłać wnioski o wydanie EKUZ

  07.09.2017

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można przesyłać również na adresy Delegatur Śląskiego OW NFZ: • Delegatura...

 • Środy ze Śląskim OW NFZ – wszystko o sieci szpitali

  05.09.2017

  Od 1 października zacznie funkcjonować system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieć szpitali. Aby przybliżyć pacjentom zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o...

 • Komunikat nr 98/2017 w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu

  01.09.2017

  W związku z licznymi sygnałami o problemach pacjentów, posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”, związanych z nierespektowaniem ich szczególnych praw...

 • Komunikat na 96/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresach: położnictwa i ginekologii, leczenia chorób naczyń, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii u świadczeniodawcy Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska "CENTRUM" Spółka Jawna, ul. Zonna 42, 41-818 Zabrze

  01.09.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska "CENTRUM" Spółka Jawna, ul. Zonna 42, 41-818 Zabrze zakończyła z dniem 31 sierpnia...

 • Komunikat nr 94/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna u świadczeniodawcy NZOZ Zakład Rehabilitacji i Profilaktyki „DAJA” ul. Ceglana 16, 43-430 Skoczów

  01.09.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy NZOZ Zakład Rehabilitacji i Profilaktyki „DAJA” ul. Ceglana 16, 43-430 Skoczów, z miejscem udzielania świadczeń w...

 • Komunikat dla pacjentów

  22.08.2017

  Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o...

 • Komunikat nr 85/2017 dla pacjentów w sprawie wydłużenia terminu na rozpatrzenie wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego złożonych w trybie korespondencyjnym

  27.07.2017

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa NFZ termin wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego określony w procedurze ulega wydłużeniu do 10...

 • Komunikat nr 80/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresie okulistyki u świadczeniodawcy OKOMED-OKULISTYKA Sp. z o.o., ul. Łabędzia 8/II, 40-520 Katowice

  19.07.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy OKOMED-OKULISTYKA Sp. z o.o., ul. Łabędzia 8/II, 40-520 Katowice nie została przedłużona w trybie art. 6...

 • Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku

  19.07.2017

  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale...

 • Komunikat nr 77/2017 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących na świadczenia w zakresie hematologii u świadczeniodawcy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMEDICA ul. Cicha 27 43-100 Tychy

  06.07.2017

  Śląski OW NFZ informuje świadczeniobiorców, że na wniosek świadczeniodawcy oraz za porozumieniem stron Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMEDICA ul. Cicha 27 43-100 Tychy zakończył z...