Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Komunikaty dla pacjentów

 • Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

  28.01.2019

  Dzień Drzwi Otwartych, organizowany jest z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 2 lutego...

 • Komunikat nr 6/2019 w sprawie szczególnych uprawnień kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR oraz dokumentów potwierdzających posiadanie tych uprawnień

  25.01.2019

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

 • Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku

  21.01.2019

  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale...

 • Komunikat nr 149/2018 w sprawie szczególnych uprawnień osób deportowanych

  26.10.2018

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 30 października 2018 roku osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub...

 • Komunikat nr 146/2018 dla opiekunów pacjentów zakwalifikowanych do leczenia oraz dla świadczeniodawców prowadzących leczenie w programie lekowym Profilaktyka zakażeń wirusem RS

  23.10.2018

  Śląski Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 18 października 2018 roku rozstrzygnięty został dodatkowy konkurs ofert na realizację programu Profilaktyka zakażeń wirusem RS ....

 • Komunikat nr 143/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ PANMEDICA, ul. Zwycięstwa 38, 41-253 Czeladź oczekujących na świadczenia w zakresie poradni alergologicznej

  23.10.2018

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku NZOZ PANAMEDICA, ul. Zwycięstwa 38 w Czeladzi zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

 • Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

  17.10.2018

  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 października 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale...

 • Komunikat nr 141/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy ESKULAP DUDEK LEKARZE Spółka Partnerska 44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 48 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

  16.10.2018

  Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych...

 • Komunikat nr 140/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Usługi Stomatologiczno-Protetyczne Plaskuda-Heller, Woryński Spółka Jawna, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 3 B/I w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

  16.10.2018

  Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych...

 • Komunikat 139/2018 dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ „LIVE-DENT” 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 2 A oczekujących na świadczenia w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

  16.10.2018

  Śląski OW NFZ informuje, że 31 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych...