Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria II

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

  • do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.